Tropical Rainforest in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZR 
★★★★ (E) 
Tortuguero National Park in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZV 
★★★★★★ (B) 
Tropical Rainforest in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZT 
★★★★ (E) 
Tropical Rainforest in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZU 
★★★★ (E) 
Tropical Rainforest in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZS 
★★★★★★ (B) 
Tropical Rainforest in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZX 
★★★★ (E) 
Pesticides on Chiquita Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q02 
★★★★ (E) 
Pesticides on Chiquita Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q01 
★★★★ (E) 
Pesticides on Chiquita Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q04 
★★★★ (E) 
Pesticides on Chiquita Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q03 
★★★★★★ (B) 
Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZY 
★★★★★★ (B) 
Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02PZZ 
★★★★ (E) 
Logging for Banana Plantations in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q07 
★★★★★★ (B) 
Banana Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q05 
★★★★ (E) 
Logging for Banana Plantations in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q08 
★★★★ (E) 
Palm Oil Plantation in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q06 
★★★★ (E) 
Logging for Banana Plantations in Costa Rica
01 January, 1987 
GP02Q00 
★★★★★★ (B) 

Forests and Banana Plantations in Costa Rica 

Forests and Banana Plantations in Costa Rica 

Shoot 
GP0STO64J 
01/01/1987 
Rainforest and banana plantations in Costa Rica. 
Standard Filters