Ajax loader

Shipbreaking Documentation (India : 1999) 

Shipbreaking Documentation (India : 1999) 

Shoot 
GP079J 
01/01/1999 
Workers scrapping ship at Alang scrap yard. Gujarat, India
01 January, 1999 
GP079K 
★★★★ (E) 
Workers scrapping ship at Alang scrap yard. Gujarat, India
01 January, 1999 
GP09F7 
★★★★ (E) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP0AIQ 
★★★★★★ (B) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP0F7X 
★★★★ (E) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP0ZIZ 
★★★★ (E) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP01BXK 
★★★★ (E) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP01CWQ 
★★★★★★★ (A) 
Ship being scrapped in Alang shipbreaking yard, Gujarat, India
01 January, 1999 
GP01DFJ 
★★★★ (E) 
Shipbreaking India
01 January, 1999 
GP01GEG 
★★★★ (E) 
Filters