Broken Champagne Bottles in a Vineyard in France
24 August, 2009 
GP01U60 
★★★★★★ (B) 
Champagne Vineyard in France
24 August, 2009 
GP01UH3 
★★★★ (E) 
Empty Champagne Bottles in France
24 August, 2009 
GP01UH0 
★★★★ (E) 
Champagne Vineyards in France
23 August, 2009 
GP01UGZ 
★★★★ (E) 
Champagne Vineyards in France
23 August, 2009 
GP01UGY 
★★★★ (E) 
Champagne Vineyards in France
23 August, 2009 
GP01U5Z 
★★★★ (E) 
Standard Filters