Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LP 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LO 
★★★★ (E) 
Shortwall Underground Coal Mining in US
20 October, 2008 
GP11LN 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LL 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LK 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LJ 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LI 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LH 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LG 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11LF 
★★★★ (E) 
Underground Coal Miner in U.S.
20 October, 2008 
GP11LE 
★★★★ (E) 
Underground Coal Miner in U.S.
20 October, 2008 
GP11LD 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11KY 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11KX 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11KW 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11KV 
★★★★ (E) 
Coal Covered Ground in the U.S.
20 October, 2008 
GP11KU 
★★★★ (E) 
Coal Covered Ground in the U.S.
20 October, 2008 
GP11KH 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11KG 
★★★★ (E) 
Underground Coal Miner in U.S.
20 October, 2008 
GP11JT 
★★★★ (E) 
Underground Coal Miner in U.S.
20 October, 2008 
GP11JS 
★★★★ (E) 
Underground Coal Miner in U.S.
20 October, 2008 
GP11JR 
★★★★ (E) 
Underground Coal Mining
20 October, 2008 
GP11JQ 
★★★★ (E) 
Shortwall Underground Coal Mining in US
20 October, 2008 
GP11JP 
★★★★ (E) 
Shortwall Coal Mining
20 October, 2008 
GP11JO 
★★★★ (E) 
of 2 
Standard Filters